Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
Số ký hiệu văn bản 31/2018/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 24/12/2018
Ngày hiệu lực 15/01/2019
Trích yếu nội dung Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm TT31.2018.TT.BGDĐT.pdf
Văn bản mới