Về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
Số ký hiệu văn bản 1074/ BGDĐT – GDTC
Ngày ban hành 19/03/2019
Ngày hiệu lực 19/03/2019
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Thị Nghĩa
Tài liệu đính kèm 1074_BGDDT_GDTC.PDF
Văn bản mới