Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Số ký hiệu văn bản 216/TB-BGDĐT
Ngày ban hành 21/03/2019
Ngày hiệu lực 21/03/2019
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Viết Lộc
Tài liệu đính kèm 216_tb_bgddt.pdf
Văn bản mới