Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019
Số ký hiệu văn bản 212/KH-BGDĐT
Ngày ban hành 20/03/2019
Ngày hiệu lực 20/03/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm 212_kh_bgddt.pdf
Văn bản mới