Quyết định ban hành Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu văn bản 626/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/04/2019
Ngày hiệu lực 10/04/2019
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy định về thẩm quyền và trách nhiệm thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Nguyễn Văn Sơn
Tài liệu đính kèm QD-626-UBND-tinh-cd.pdf
Văn bản mới