về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
Số ký hiệu văn bản 993/CT-BGDĐT
Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày hiệu lực 12/04/2019
Trích yếu nội dung về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Phùng Xuân Nhạ
Tài liệu đính kèm Chi thi so 993_CT_BGDDT.signed.pdf
Văn bản mới