Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mâm non,Cơ sở giáo dục phô thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Số ký hiệu văn bản 06/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 12/04/2019
Ngày hiệu lực 28/05/2019
Trích yếu nội dung Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mâm non,Cơ sở giáo dục phô thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Thị Nghĩa
Tài liệu đính kèm 06_2019_TT_BGDDT.pdf
Văn bản mới