Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
Số ký hiệu văn bản 02/VBHN-BGDĐT
Ngày ban hành 19/04/2019
Ngày hiệu lực 19/04/2019
Trích yếu nội dung Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm 02_VBHN_BGDDT.PDF
Văn bản mới