Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập
Số ký hiệu văn bản 08/2019/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 02/05/2019
Ngày hiệu lực 17/06/2019
Trích yếu nội dung Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 08_2019_tt_bgddt.pdf
Văn bản mới