Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân, thành phố trực thuộc trung ương
Số ký hiệu văn bản 13/2019/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 30/08/2019
Ngày hiệu lực 24/10/2019
Trích yếu nội dung Thông tư ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở giáo dục và đào tạo thuộc ủy ban nhân dân, thành phố trực thuộc trung ương
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Tài liệu đính kèm TT GIAM DOC SO.pdf
Văn bản mới