Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
Số ký hiệu văn bản 21/2019/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 29/11/2019
Ngày hiệu lực 15/01/2020
Trích yếu nội dung Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 21_2019_TT_BGDDT.signed.pdf
Văn bản mới