về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 90/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/08/2020
Ngày hiệu lực 20/08/2020
Trích yếu nội dung về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_90_2020_ND_CP.pdf
Văn bản mới