Về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
Số ký hiệu văn bản 102/NQ-CP
Ngày ban hành 03/07/2020
Ngày hiệu lực 03/07/2020
Trích yếu nội dung Về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 102.signed_01.pdf
Văn bản mới