No title... No title... No title...

Đăng nhập
Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025

 

 

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025

 

Tải về tại đây