No title... No title... No title...

Đăng nhập
Văn bản số 3767/UBND-VHXH ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh Hà Giang về việc hướng dẫn công nhận, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hà Giang

 

Tải về tại đây