No title... No title... No title...

Đăng nhập
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Giang nghiệm thu công trình nước sạch Trường THPT Mèo Vạc

Được sự phân công của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về Hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch tại các trường học vùng khó khăn, năm học 2018 -2019. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Giang được 9 đơn vị  gồm các Công đoàn trường  Đại học (thuộc khối thi đua số 5) hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch cho trường THPT Mèo Vạc với tổng số tiền hỗ trợ là một trăm triệu đồng. Công trình đã khởi công và hoàn thành trong quý 3 năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành nghiệm thu công trình nước sạch

 

Ngày 12/10/2019 Thường trực Công đoàn ngành Giáo dục đã lên nghiệm thu công trình và đưa vào sử dụng. Đây là công trình hết sức ý nghĩa đối với trường THPT Mèo Vạc vì trước đây các em học sinh và thầy cô trong trường chỉ sử dụng nguồn nước tự nhiên (lấy trong khe núi)  để sinh hoạt hằng ngày. Công trình nước sạch được hỗ trợ cho trường đã mang lại cho các em học sinh, thầy cô cơ hội được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, đảm bảo chất lượng.

 

  Nguyễn Thị Phương - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục