No title... No title... No title...

Đăng nhập
Tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn nghiệp vụ Công đoàn năm 2020 ​

 

Ngày 27/10/2020, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Giang tổ chức Hội nghị tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn nghiệp vụ Công đoàn năm 2020 cho gần 100 đại biểu là Ủy viên BCH, UBKT Công đoàn ngành Giáo dục; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

Đồng chí Hà Văn Vỹ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra LĐLĐ tỉnh triển khai các nội dung tại lớp tập huấn

 

Tham dự khóa tập huấn các đại biểu được Liên đoàn Lao động Tỉnh Hà Giang, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Giang triển khai về một số điểm mới; những nội dung cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII về công tác đoàn viên và Công đoàn cơ sở; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp Công đoàn; quy định về cán bộ, bổ sung BCH Công đoàn và các chức danh của BCH; khen thưởng, kỷ luật cán bộ Công đoàn; quy định về công tác nữ công, tài chính và kiểm tra, giám sát...

 

Các địa biểu tham dự tập huấn

 

Khóa tập huấn nhằm trang bị kiến thức, giúp cho cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác công đoàn. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

 

Phạm Văn Phải – Sở GD&ĐT